Yrittäjäksi?

Enemmän tapahtumasta. Valitse Apettas!

Apettas toimii franchising-periaatteella

Franchising on kahden oikeudellisesti ja taloudellisesti itsenäisen yrityksen, franchise-antajan ja franchise-ottajan pitkäaikaista sopimusperusteista yhteistyötä, jonka puitteissa franchise-antaja siirtää taloudellista vastiketta vastaan franchise-ottajalle oikeuden käyttää etukäteen määriteltyjen ohjeiden mukaisesti sovitun ajan tietyssä paikassa tai alueella hallitsemaansa liiketoimintakonseptia.

Franchise-antaja on yritys, joka luovuttaa oikeuden liiketoimintakonseptinsa hyödyntämiseen toiselle yritykselle. Franchise-antaja omistaa ja hallitsee liiketoimintakonseptiaan.

Franchise-ottaja on yritys, joka vastaanottaa oikeuden. Franchise-ottaja on juridisesti ja taloudellisesti franchise-antajasta riippumaton yksikkö. Franchise-ottajayrityksen taustalla on useimmiten luonnollinen henkilö, yrityksen kasvollinen perustaja ja omistaja-johtaja, franchiseyrittäjä. Hän on useimmiten mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa ja allekirjoittaa yrityksensä edustajana franchising-sopimuksen.

 

Apettas-liikkeen perustaminen

Apettas tarjoaa franchiseyrittäjälle valmiin toimintamallin, jonka puitteissa franchiseyrittäjä toimii Apettas-yrittäjänä. Franchiseyrittäjä saa käyttövuokramaksua vastaan käyttöoikeuden Apettasin toimipisteeseen eli Apettas-tuotantolaitokseen, joka on valmiiksi kalustettu ja varustettu liiketoiminnan vaatimalla tavalla.

 

Koulutus ja tuki

Apettas tarjoaa yrittäjilleen jatkuvaa tukea arjen haasteissa ja koulutusta ennen liiketoiminnan aloittamista ja sen aikana.

Franchising-yrittäjille järjestetään perusteellinen henkilökohtainen koulutus ennen liiketoiminnan aloittamista. Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi liiketoimintakonsepti kokonaisuudessaan Apettas-käsikirjan pohjalta. Koulutuksen päätteeksi tutustaan ruoantuotantolaitokseen ja sen käyttämiseen käytännössä osallistumalla aitoon tapahtumaan kokeneen Apettas-yrittäjän tai franchise-antajan henkilöstöön kuuluvan henkilön kanssa.

Apettas tarjoaa franchiseyrittäjille mahdollisuuden reaaliaikaiseen palautteen antamiseen sekä kysymysten esittämiseen liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä verkkosivuston kautta tai ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä.

Apettas tarjoaa franchiseyrittäjille jatkokoulutusta säännöllisesti noin kerran vuodessa. Apettas järjestää yrittäjätapaamisia, joissa jatkokoulutetaan franchiseyrittäjiä ja keskustellaan avoimesti liiketoiminnasta. Yrittäjätapaamisten tarkoituksena on tarjota franchiseyrittäjille tukea Apettasilta ja vertaistukea muilta franchiseyrittäjiltä liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

 

Mitä Apettas-yrittäjyys tarkoittaa?

Apettasin liiketoiminta perustuu vaivattoman ja tehokkaan ruokapalveluratkaisun järjestämiseen pieniin ja suuriin massatapahtumiin. Suomessa on runsaasti erilaisia massatapahtumia ja niissä runsaasti kävijöitä. Ruoantuotantopalvelullamme pystymme valmistamaan ruoan 960 nälkäiselle tapahtumakävijälle 15 minuutissa olosuhteista riippumatta.
Apettas-yrittäjänä kierrät ulkoilmatapahtumia omalla Apettas-ruoantuotantolaitoksellasi ja tarjoat tiimisi kanssa tapahtumakansalle maistuvia aterioita hyvällä palvelulla.
Apettas-tuotantolaitoksemme ovat energiariippumattomia ja täysin omavaraisia. Tapahtumapaikan päällä ei tarvita sähköä, vettä, kaasua tai polttoainetta ulkopuolisista lähteistä. Myynti järjestetään langattomalla kassajärjestelmällä ja omalla kenttämyyntikalustolla.